ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συντονισμός νέων επιχειρηματικών projects, στους τομείς τροφίμων και τουρισμού (ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, κ.λπ.)

Σύσταση δικτύων franchising με πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, συμβάσεις δικαιόχρησης, οργάνωση και εκπαίδευση των franchisees (δικαιοδόχων) και συστήματα καταγραφής και ανάλυσης αποτελεσμάτων.

Υποστήριξη με πλήρες Σύστημα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων (περιγραφή εργασίας, μέτρα απόδοσης (standards of performance), αξιολόγηση αποτελεσμάτων και συσχέτιση με αμοιβές και προαγωγές, στρατηγικός σχεδιασμός των ανθρώπινων πόρων συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Απογραφής, Ανάπτυξης & Διαδοχής Στελεχιακού Δυναμικού).

Συμμετοχή σε Προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην εξ αποστάσεως δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω διαδικτύου (e-learning).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας είναι πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε σας απορία ή ερώτηση

ΒιβλίοΕκπαίδευση'Αλλο