ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τα βιβλία του Νίκου Σκουλά προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή για εταιρική ή προσωπική χρήση. Απαγορεύεται όμως ρητώς η εμπορική εκμετάλλευση. Το βιβλίο «Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει όμως ένα αριθμός αντιτύπων που επίσης προσφέρονται δωρεάν και μπορείτε να το προμηθευτείτε μέσω του «Εργαστηρίου Επιμόρφωσης Στελεχών» επικοινωνώντας με … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.