ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δύο ανοιχτά μονοήμερα σεμινάρια για ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να συμβάλει στην εκπαίδευση και κατάρτιση του Ιδιοκτήτη - Διευθυντή της Μικρομεσαίας Επιχείρησης και να τον βοηθήσει να κάνει την επιχείρησή του πετυχημένη και κερδοφόρα.

Του παρέχει απλά και εύχρηστα εργαλεία και βοηθήματα για την οργάνωση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείρισή της.

Κωδικοποιεί και παρουσιάζει την πρακτική εμπειρία, κατά τρόπο απλό και κατανοητό και απευθύνεται όχι μόνον στους ιδιοκτήτες - διευθυντές των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, αλλά και σε όσους σκέπτονται να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν δική τους επιχείρηση.

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Εισαγωγή

Εξυπηρέτηση Πελατών

(Η τέχνη της επικοινωνίας, κατανόηση της γλώσσας του σώματος, θετικές και αρνητικές εκφράσεις, μορφές ανταπόκρισης, αντιλήψεις και προκαταλήψεις) Αποτελεσματική Διαχείριση Παραπόνων (Η δυναμική των παραπόνων, αξιοποίηση παραπόνων, τρόποι διαχείρισης δύσκολων και ενοχλημένων πελατών)

Πωλήσεις – Marketing – Merchandizing

(Η επίδραση του φυσικού χώρου των πωλήσεων, τεχνικές πωλήσεων, Προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση, e-commerce, κοινωνικά δίκτυα, τα χαρακτηριστικά του καλού πωλητή. Έρευνα αγοράς, σχέδιο & στρατηγικές μάρκετινγκ, marketing & merchandizing - διαφορές)

Πρόληψη κλοπών

(αποτελεσματικές πρακτικές πρόληψης κλοπών και μείωσης απωλειών)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ

Τα Οικονομικά της Μικρομεσαίας Επιχείρησης

(διαχείριση ταμειακής ροής, πωλήσεις & στρατηγική πώληση για μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους, υπολογισμός μικτού κέρδους – κίνδυνοι & παγίδες, mark up, δαπάνες, συνολικά οικονομικά αποτελέσματα)

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

(διαδικασία επιλογής – συνέντευξη, υποδοχή και ένταξη, εκπαίδευση, υποκίνηση – ομαδικότητα, αξιολόγηση: περιγραφή θέσης εργασίας, μέτρα απόδοσης, αμοιβές προαγωγές)

Οργάνωση και Διοίκηση της Επιχείρησης

(Εργασιακές σχέσεις, Επικοινωνία με τους υπαλλήλους, Διοικητική συμπεριφορά και διαδικασίες, ανάθεση εργασίας και ευθύνης, διαχείριση παραπόνων υπαλλήλων, κώδικας ένδυσης & προσωπικής υγιεινής)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Προσφέρουμε επίσης ένα ανοιχτό μονοήμερο για εκείνους που σκέπτονται να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση.

– “To start or not to start...and how”

( Το στήσιμο της νέας επιχείρησης από την ιδέα στην υλοποίηση, παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης, προετοιμασία, business plan, αυτό-αξιολόγηση, επιλογή εταιρικού σχήματος, franchising κ.λπ.).