ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

που απευθύνονται στη βελτίωση τόσο των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών όσο και των τεχνικών δεξιοτήτων τους. Ο άμεσος, ζωντανός και πρωτότυπα “συμμετοχικός” τρόπος με τον οποίο γίνεται η “διδασκαλία” και το πλούσιο και χρηστικό εποπτικό υλικό (βιντεοταινίες, DVD, PowerPoint presentations, εγχειρίδια, κ.λπ.) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή και αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων στην οποία στοχεύει και πετυχαίνει πάντοτε η NSA εξασφαλίζοντας την ενθουσιώδη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, με εξίσου άμεσα και εμφανή αποτελέσματα στη δουλειά τους.